Privat policy

En uppdaterad version av integritetspolicyn träder i kraft den 3 mars 2021.

När du använder tjänster från TAKEOUT anförtror du dina personliga upplysningar åt oss. Denna integritetspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, vad vi gör med dem och dina alternativ. Detta är viktigt och vi hoppas att du tar dig tid att läsa genom denna policy noggrant.

TAKEOUT använder informationen vi samlar in från alla våra webbplatser och appar för att leverera, upprätthålla skyddet av våra tjänster och förbättra eller utveckla nya tjänster samt skydda våra användare.

 1. Data vi samlar in och hur vi använder dem

Information om enheter

Vi samlar in enhetsspecifik information som din hårdvarumodell, version av operativsystem, webbläsare eller unika enhetsidentifierare. Vi gör detta för att hjälpa dig med tekniska supportfrågor, eftersom vissa problem kan relatera till specifika enheter. Vi samlar även in denna information för analytiska ändamål i syfte att optimera våra plattformar och lära känna vår kundbas.

Platsinformation

När du använder tjänster från TAKEOUT kan vi samla in och bearbeta information om din faktiska plats i både adressformat och med koordinater. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive tjänster från Google, IP-adress, GPS och andra sensorer.

Du hittar dina sparade adresser eller tidigare använda adresser i din profil och kan alltid redigera, granska eller radera dem. Vi lagrar även platsinformation om varje leveransorder för att i första hand kunna leverera din beställning till rätt adress och i andra hand analysera kundernas beteendemönster i syfte att erbjuda bättre och snabbare tjänster i framtiden.

Personliga data

Detta är information som du lämnar oss och som personligen identifierar dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, e-postadress eller faktureringsinformation, eller andra uppgifter som på något sätt kan förknippas med sådana uppgifter av TAKEOUT. Normalt hittar du denna information under dina kontouppgifter.

När du skapar ett konto hos oss så ber vi dig om dina personliga uppgifter för att vi ska kunna identifiera dig när du loggar in och för att du ska kunna lägga en beställning i enlighet med villkoren samt för att vi ska kunna leverera din beställning på ett tillfredsställande sätt. Du kan uppdatera denna information i din profil eller kontakta TAKEOUT om du antingen behöver hjälp med detta eller vill radera ditt konto.

Information från tredje part

TAKEOUT samlar in information från tredje parter som kundbeteendemönster, enhetsinformation, platsinformation och annat. Vi gör detta för att förbättra kundupplevelsen och hjälpa våra kunder med support.

Användare har möjligheten att logga in med Facebook och plattformen uppfyller Facebooks policys som hittas på https://developers.facebook.com/policy 

Användare har möjligheten att logga in med Google och plattformen uppfyller Googles policys som hittas på https://developers.google.com/+/web/policies

Transaktionsuppgifter

Vi samlar in information om dina beställningar (t.ex. mat som du lägger i kundvagnen), inklusive betalningsinformation (t.ex. ditt betalkortnummer) med hjälp av betalningsleverantörernas säkra tjänster. Betalningsverksamheten har lagts ut på våra betalningsprocessorer och detta innebär att vi inte lagrar dina betalkortsuppgifter i våra system. Vi samlar också in leveransinformation som koordinater, adressuppgifter, namn på leveransadress och telefonnummer till kontaktpersoner för att kunna slutföra varje beställning.

Din transaktionsinformation tillåter oss att behandla din beställning och skicka dig en exakt och korrekt faktura. Detta hjälper även TAKEOUT och våra restauranger att kontakta dig vid behov.

Feedback

Som kund kan du ge feedback för varje beställning du lägger och den allmänna användningen av webbplatsen. Denna information samlas in på olika sätt och beroende av informationen det avser kan den delas i systemet hos TAKEOUT för att andra ska kunna ta del av den.

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen på nytt ser cookien till att webbplatsen känner igen din webbläsare. Cookies kan lagra användarinställningar och annan information. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare om du vill neka alla cookies eller se när en cookie skickas till den. Vissa webbfunktioner eller webbtjänster kan däremot inte fungera korrekt utan cookies.

Du hittar detaljerad information om våra använda cookies på https://takeout.dk/cookies 

Vi använder informationen som samlas in från cookies och annan teknik för att förbättra din användarupplevelse och kvaliteten av våra tjänster. Exempelvis kan vi genom att spara dina språkinställningar erbjuda tjänster på det språk du föredrar vid ditt nästa besök på webbplatsen. 

 1. Vem delar vi personuppgifterna med?

Databehandlingen sker med hjälp av datorer och / eller IT-baserade verktyg enligt organisatoriska förfaranden och villkor som relaterar till angivna syften. Förutom TAKEOUT kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för andra ansvariga personer som är inblandade i driften av webbplatsen (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (t.ex. tekniska tjänsteleverantörer, postkontor, webbhotellsföretag, IT-verksamheter som kommunikationsbyråer) som vid behov utses som dataprocessorer av TAKEOUT. Den uppdaterade förteckningen över dessa parter kan alltid begäras ut från TAKEOUT.

För att kunna erbjuda våra tjänster åt dig kan vi dela dina data med följande parter:

 1. A) Restauranger du beställer hos för att de ska kunna behandla beställningen och leverera den till dig.
 2. B) Företag inom Takeout Group A/S som våra dotterbolag och filialer, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag och filialer. Dessa företag agerar på uppdrag av oss och hanterar dina personuppgifter för syftena som anges i denna integritetspolicy.
 3. C) Tredje parter som hjälper till med olika aktiviteter för att antingen främja eller stödja våra tjänster. Detta kan inkludera supportpersonal, webbplats- och applikationssupport och webbhotell, marknadsföringstjänster, CRM-partners som administrerar våra e-postmeddelanden för marknadsföring och pushmeddelanden, företag som CPSMS eller CM.com som skickar textmeddelanden när din beställning är på väg, leveransföretag som levererar din beställning till dig, (marknads-) analysföretag och betaltjänstleverantörer som hanterar korttransaktioner. Alla av ovan nämnda tredje parter kan arbeta inom eller utanför ditt hemland.
 4. D) Om TAKEOUT deltar i en joint venture, säljer till, går samman med ett annat företag eller köper ett annat företag, kan dina uppgifter lämnas ut eller överföras till den nya ägaren, nya affärspartners eller deras ombud och / eller konsulter. Under sådana omständigheter kommer TAKEOUT alltid att informera berörda enheter att de får bara använda dina personuppgifter enligt de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
 5. Åtkomst till och uppdatering av dina personuppgifter

Du kan alltid få åtkomst till ditt konto för att granska och uppdatera din personliga information. Du kan också kontakta TAKEOUT och be oss radera din personliga information, begränsa databearbetning eller begära att dina data överförs till tredje part. Du har också rätten att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet eller andra marknadsföringsinitiativ som vi skickar till dig med hjälp av avregistreringsfunktionen som finns i marknadskommunikationen du får från oss, eller helt enkelt ändra din profil i enlighet därmed.

 1. Säkerhet

Vi arbetar hårt på att skydda TAKEOUT och våra användare mot obehörig åtkomst och obehöriga ändringar, läckor eller destruktion av våra data. I synnerhet:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med hjälp av SSL (Secure Socket Layer) och TLS (Transport Layer Security)
 • Vi granskar vår dataregistrering, lagrings- och bearbetningsmetoder, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till systemen.
 • Vi begränsar åtkomsten till personlig information till de anställda hos TAKEOUT, leverantörer och konsulter som behöver tillgång till informationen för att utföra uppgifter för vår räkning och som är föremål för avtalsmässiga sekretessförpliktelser och kan tillrättavisas eller sägas upp om de inte efterlever våra förpliktelser.
 • Rollbaserad åtkomst har implementerats för systemlagring / systembearbetning (som exempelvis behörighetsrättigheter som beviljats enligt ''need to know”-principen)
 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

TAKEOUT ser alltid till att vi har en rättslig grund för att registrering och användning av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden förändras beroende på vilken typ av information och det sammanhang som vi samlar in dem för.

Vårt främsta skäl för registrering och användning av dina personuppgifter är för uppfyllnaden av vårt avtal och kontrakt med dig (för att garantera att du får din beställning när och var du vill den), men vi kan också behandla dem då det ligger i TAKEOUTs legitima affärsintressen.

Användarnas personuppgifter kan användas för juridiska syften av TAKEOUT, i domstol eller i faser som leder till eventuella rättsliga åtgärder till följd av felaktig användning av TAKEOUTs system.
Användaren ska vara medveten om att TAKEOUT kan vara skyldigt att uppge personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

 1. Datalagring

Data lagras under den tid det krävs för att tillhandahålla tjänsten som efterfrågas av dig eller anges enligt de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och du kan alltid be TAKEOUT att dölja eller ta bort dina data.

Följande åtgärder tas av TAKEOUT för att garantera säkerheten av våra databaser:

 • Nätverksskydd: Brandvägg och brandvägg för appar
 • Serverskydd: Brandvägg för appar
 • Dataskydd: Kryptering av data i överföring (TLS, SFTP o.s.v.)
 • Databassäkerhet: Databaser som är anslutna till ett loopbacknätverk för att skydda data mot maliciös aktivitet. Ytterligare databaser är sammanlänkade på ett ad hoc-sätt med uppdateringsdatabasprogram som är bundna till applikationernas aktiverings- / testcykler.
 • Procedurer för säkerhetskopiering följs, dokumenteras och lagringsperioderna har definierats.
 1. Internationella dataöverföringar

TAKEOUT behandlar dina personuppgifter på våra servrar i olika länder runt om i världen. Vi kan behandla dina personuppgifter på en server som ligger utanför det land där du bor.

 1. Denna integritetspolicy gäller enligt följande

Vår integritetspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av TAKEOUT och dess dotterbolag, mobila applikationer samt tjänster som erbjuds på andra webbplatser som ligger under TAKEOUT såsom https://takeout.dk/, https://menukitt.dk/, https: //menukitt.com/, https://bestilonline.dk, https://bakerlane.dk/, http://fitmeal.dk/ eller underdomäner som direkt eller indirekt kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med TAKEOUT ApS, TAKEOUT ApS, TAKEOUT.DK ApS, TAKEOUT GROUP A/S, DRIVERKITT A/S, E-TAKEAWAY HOLDING A/S, MENUKITT A/S, TAKEOUT HOLDING A/S eller TAKEOUTGROUP.COM A/S, men inte för tjänster med separata integritetspolicyer som inte inkluderar denna integritetspolicy.

TAKEOUT förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst genom att meddela användarna om detta på denna sida. Man rekommenderas att besöka denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som framgår längst ned. Om en användare motsätter sig eventuella ändringar i policyn, måste användaren upphöra med användningen av TAKEOUT och kan begära att TAKEOUT raderar personuppgifterna. Om inget annat anges gäller den nuvarande tillämpliga integritetspolicyn för alla personuppgifter som TAKEOUT har om användarna.

Dataansvarig ansvarar för denna integritetspolicy som senast uppdaterades den 24 maj 2018.

 


We use cookies to provide you with a better service. Carry on browsing if you're happy with this, or find out how to manage here.